Analyse/Design

 • Behoefteanalyse
 • Entiteit-Relatie diagram
 • Logisch Data Model

Implementatie

 • Fysiek Data Model
 • Tabel eigenschappen
 • Deployment scripts
 • Seeding scripts
 • Query/view ontwikkeling

Administratie

 • Gebruikersbeheer
 • Serverconfiguratie
 • Onderhoudsscripts

Optimalisering

 • Performance analyse
 • Query optimalisering
 • Tabel/Index/Relatie optimalisering

Evolutie

 • Feature updates
 • Migratie scripts
 • Migratie tests